Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Přívětivé Černovice

Chceme bourat fyzické bariéry pro hendikepované nebo rodiče s kočárky v přístupu na veřejná místa a do veřejných institucí.

Kromě toho chceme bořit i bariéry mezi věkovými skupinami a občany Černovic mezi sebou. Senioři pro nás nejsou nesvéprávnou skupinou, kterou je třeba vodit za ručičku, ale chceme je využít jako partnery a zkušené rádce a umožnit jim uplatnit své celoživotní schopnosti ve prospěch společnosti.

Maximálně se zasadíme o to, aby sociální a zdravotní služby byly poskytovány co nejblíže jejich příjemcům (doma, v rámci městské čtvrti).

Přejít k navigační liště