Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Ing. arch. Veronika Hladíková

architektka
členka komise životního prostředí MČ Černovice
členka Sdružení obyvatel Havraní
členka Černovického sdružení

 

První slovo, co tě napadne, když se řekne „Černovice“?

Domov.

Co se ti v Černovicích líbí? Proč jsi tu spokojená, jaké mají pro tebe výhody?

Společnost, lidi, dostupnost, všechno mám blízko.

Co se ti naopak nelíbí? Co ti chybí?

Chybí mi tu pořádná restaurace – obyčejná hospoda bez automatů, kde se dá slušně najíst, kam se dá jít i s dětmi, a jsou v ní rozumné ceny. A větší sportovní vyžití pro celou rodinu. Aby starší sourozenci a rodiče nemuseli s mladším dítětem, které si hraje na pískovišti, jen sedět a koukat. A taky čistota, pořádek. Je mi líto, že si lidi neváží svého prostředí. Narážím na to na každém rohu.

Jak to myslíš?

Neuklízejí po sobě, nestarají se o okolí svých domů, jsou lhostejní k tomu, co se děje za rohem. Ale samozřejmě jsou i místa, která fungují dobře.

Nemá čistotu udržovat MČ?

Bydlela jsem v Komíně a ve středu Brna. Nebyly tam zarostlé chodníky, spousta nedopalků. Je samozřejmě možné, že se v dané městské části uklízí lépe než u nás. Ale je to přece hodně i na nás samotných. Když zvedneš papírek, další ho tam nehodí. Pořádáme v průběhu roku různé úklidové akce, na které beru i své děti. Vědí díky tomu, jaká je to práce, učí se už od malinka. Věřím, že když víc zabere městská část, a Černovice budou lépe udržované, budou se víc snažit i lidé. Když jsme uklidili okolí lávky na Turgeněvově, vydržel pořádek 3 týdny. Pak jsme požádali městskou část, aby tam vyslala pracovníka úklidu. Stačily mu 2 hodiny a kolečka. Ale pak už, přesto že jsme se na příslušném odboru domluvili, v údržbě nikdo nepokračoval.

Co se s tím dá dělat?

Z pozice občana se dá stále bombardovat úřad, aby úklid zajistil. Poprvé to vyšlo, podruhé ne, takže volat dál a dál. Ale to není koncepční. Koncepční je zařídit lepší kontrolu práce městskou částí nasmlouvané úklidové firmy a důsledně vyžadovat nápravu. Na to jsme už několikrát poukazovali a rozhodně to budeme prosazovat. Městská část musí delegovat více pracovníků na úklid, kontrolovat údržbu, což se týká i herních prvků. Nelíbí se mi, že jsou zaplevelené zpevněné plochy, chodníky, nelíbí se mi prostor před Albertem, park Řehořova. Bylo by potřeba zkulturnit parky mezi paneláky. Chtělo by to začít pracovat na generelu zeleně.

Co znamená „generel zeleně“?

Je to název pro plán na základě pasportizace (zmapování) současného stavu zeleně. První krok už skoro máme. Konkrétně to třeba znamená to, že když máme na jedné ulici alej, mohlo by se dovysadit její pokračování například podél Charbulovy, získala by tím na atraktivitě.  Vnitrobloky mezi paneláky nebyly dlouho řešené, zeleň je v podstatě náletová. Tenhle poloveřejný prostor by se měl zkulturnit výsadbou kvetoucích záhonů a okrasných listnatých dřevin, které sem patří. Kulturně vypadající prostředí je navíc snadnější udržovat v čistotě.

Jsi členkou komise životního prostředí. Jak funguje?

V rámci komise se nám podařilo zmapovat dětská hřiště a dát podnět k doplnění zastaralých herních prvků a odpadkových košů. Přišli jsme s tím, že by se při vítání občánků mohly vysazovat stromy. Jinak ale komise nefunguje, jak by měla, protože nejsou jasně stanovené úkoly a nemá ani potřebné pravomoce.

Mluvilas o větším sportovním vyžití. Máš na mysli něco konkrétního?

Chtěla bych využít potenciál Areálu zdraví Kneslova, dnes nedostatečně využitý. Zase se budu bavit všeobecně o kultuře prostředí. Je tam vydlážděný plácek, nepořádek, zarostlé, rozbité herní prvky a koše… Funguje tak na 30 %. Je v něm nově zrekonstruované podium, které se téměř nevyužívá. Mělo by se tam pořádat víc akcí, mohlo by tam být i veřejně přístupné multifunkční hřiště…

Jaké je tvé oblíbené místo v Černovicích?

Tak to mám nahoře na Kaménkách nad léčebnou s výhledem na celé Brno. Tam to mám ráda.

Jaká pocit máš spojený s Černovicemi?

Když jsem se sem přestěhovala, myslela jsem si, že to tady nikdy nebudu mít ráda jako rodné Žabovřesky. Ale Černovice si mě získaly těmi fajn lidmi. Mám je moc ráda.

Proč ses rozhodla, že budeš pracovat a kandidovat v rámci SPOLEČNĚ?

Protože to chci změnit. Je tu spousta práce, a i proto mě to tady baví.

 
Přejít k navigační liště