Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Doprava a parkování

Urychleně požádáme o zavedení modrých zón v Nových Černovicích. Víme, že zóny možná nejsou dokonalé řešení, ale v současné době je jediné, které funguje, aby na parkovacích místech pro místní nestála auta obyvatelů sousedních městských částí nebo těch, kteří v Černovicích nemají trvalé bydliště a nepřispívají tak do rozpočtu. Ostatně i strany, které měly v plánu zrušení modrých zón, nakonec naopak systém rozvíjely. Otálením radnice na nás přijde řada až za několik let.

Pohybovat se po Černovicích na kole musí být jednodušší. Lepší možnost využít kola pomůže všem, i těm, co preferují auta. Pro logické napojení cyklostezek se nabízí vybudování cyklostezky na Charbulově (od kruháče do Starých Černovic) a na Húskově (podél zdi s nemocnicí). Začneme na tom společně s městem ihned pracovat.

Prosadíme posílení spojů do naší městské části, zvláště pak do Starých Černovic.

Bezpečný pohyb malých školáků je prioritou. Vybudujeme chodník od ZŠ Kneslova na ulici Húskovu, aby děti cestou ze školy a parku nemusely chodit po silnici.

Dokončíme již připravený projekt na zákaz parkování dodávek na Spodním sídlišti. V případě, že se plán osvědčí, dá se aplikovat i na jiných místech. Zároveň budeme usilovat o zřízení odstavného parkoviště pro tyto vozy.

Budeme usilovat o vybudování P+R parkoviště na ulici Ostravská. Díky němu se zmírní provoz v Černovicích a okolí.

Prosadíme realizaci rekonstrukce ulice Krausova, kterou jsme začali s městem plánovat již v tomto volebním období.

Začneme realizovat „Černovickou podkovu“ – vycházkovou trasu propojující Černovice, která je součástí naší dlouhodobé koncepce rozvoje městské části. Vznikne tak příjemný okruh pro pěší i cyklisty, díky kterému se pohodlně a bezpečně dostanete do všech částí Černovic.

Sport a volný čas

Chceme udělat z areálu místo, kde se lidé rádi potkávají a sportují. Ve spolupráci s nájemcem dokončíme plánovanou proměnu restaurace i sportovišť. Důraz budeme klást na celoroční využití areálu.

Podpoříme vznik nového hřiště pro ragby a fotbal. Pro tento účel se nabízejí dvě lokality: prostor před Mosilanou, kde by bylo zřízení méně komplikované a levnější, a plocha nad sídlištěm Turgeněvova, o níž se zatím uvažovalo bez souhlasu místních obyvatel. Chceme, aby navržené řešení bylo reálné a respektovalo názory občanů.

Zastavíme projekt, který v Černovicích až na pár lidí ve vedení radnice nikdo nechce. Černovicím stačí menší dopravní hřiště, třeba na betonové ploše v Lesoparku. Plochu před Mosilanou lze využít daleko lépe a efektivněji. Třeba na chybějící sportovní hřiště pro ragby a fotbal či služby pro všechny.

Vybudujeme skatepark (nejen) pro starší děti a mládež na části betonové plochy v Lesoparku. Sousedit může s malým dopravním hřištěm pro menší děti.

V Černovicích již máme dva psí výběhy, chybí ale možnost volného výběhu pro aktivnější a větší pejsky. Vybudujeme pro ně psí louku, ale budeme se také důsledně starat o stávající výběhy.

Zabráníme všem snahám zmenšovat rozsah zahrádkářských kolonií. Vytipujeme také místo, kde by mohla vzniknout komunitní zahrada (např. starý sad za školou na Charbulově).

S pořádáním kulturních akcí máme zkušenosti. Myslíme si, že městská část měla sama pořádat především dostupné akce typu dětské divadlo či letní kino. Ne všechno musí nutně dělat radnice, proto dáme důvěru a podporu spolkům a organizacím, které tu působí. Hody svěříme především do rukou stárků, protože to jsou „jejich“ hody.

V Černovicích stále chybí kulturní dům či důstojné místo pro setkávání občanů všech generací. Vytipujeme nové prostory, které by mohly těmto účelům sloužit.

O letních prázdninách otevřeme alespoň jedno školní sportovní hřiště. Možnost pohybu je v dnešní době nesmírně důležitá, a proto nedává smysl, aby školní hřiště zůstávala o prázdninách pod zámkem. Za našeho vedení Černovic jsme vyzkoušeli, že to lze a o sportovce není nouze. Je to investice, která
se vyplatí.

Veřejný prostor, majetek a údržba

To není prázdné heslo, ale nutnost. Opak plánu je chaos a improvizace. Před dvěma lety jsme měli hotovou první kostru plánu, na kterém by se dalo stavět. Momentálně ale odpočívá někde na dně
radničního šuplíku. Dokončíme tvorbu dlouhodobého plánu pro Černovice, který probereme s vámi a také s opozicí, aby nám chvíli vydržel a žádné vedení městské části se nemohlo vymlouvat na to, že se na něm nepodílelo.

Černovická pískovna představuje pro městskou část velké bohatství. Zajistíme, aby peníze z Pískovny Černovice s. r. o. šly pouze do městské části a také do investic do rozvoje této společnosti.
V minulosti se na tuto firmu přisáli různí lidé a společnosti, a tomu je potřeba udělat konec. Budeme také myslet na budoucnost a investovat tak, aby společnost sloužila Černovicím co nejdéle.

Situaci kolem Kamének známe opravdu detailně a v minulosti už jsme mnoha hrozbám pro stávající občany a fungování městské části zabránili. Ty hrozby se ale neustále vrací jako pingpongový míček. Budeme bedlivě sledovat všechny posuny v projektu a okamžitě je řešit.

Slíbili jsme nové centrum Černovic v parku Řehořova a už tu (skoro) je. Jakmile to umožní územní plán, tak v parku otevřeme kavárnu. Do té doby tam může být kavárna pojízdná. A myslíme, že i stromy na kruháč by se mohly vrátit. Květiny namísto bodláků pak určitě.

Začneme ihned pracovat na slíbeném rozšíření ovocného sadu na Turgeněvově. S veškerým ohledem na bezpečný růst stromů a keřů postupně znovu otevřeme sad veřejnosti a do péče o něj zapojíme místní občany.

Zřízení čety na údržbu zeleně je krok správným směrem, ale současné řešení bylo uspěchané. To je ostatně i vidět na kvalitě údržby zeleně, kdy dochází dokonce i k poškození dřevin.

Radnice musí mít detailní přehled o všem místech v Černovicích. Zavedeme nový systém pravidelných kontrol: průběžných založených na pravidelných obchůzkách Černovic, následných, kdy se bude důsledně kontrolovat vykonaná práce.

V roce 2027 skončí řada nevýhodných smluv na pronájem nemovitostí svěřených městské části (squash Slovan, Kneslova 5, Areál zdraví). Začneme s občany i opozicí diskutovat, připravovat plány a chystat finanční prostředky na jejich budoucí využití. V roce 2027 už musí být vše připraveno tak, aby
pronájmy měly dlouhodobý přínos pro Černovice, ne jen pro pronajímatele.

Bydlení a služby občanům

Při správě bytových domů chceme vyjít z důkladného zmapování současného stavu a naplánování oprav.
Zaměříme se i na oblasti (např. Spodní sídliště), kam se v posledních letech příliš neinvestovalo. Opravy a údržba se nesmí zúžit na pouhé nákladné výměny bytových jader, je třeba průběžně provádět i menší zásahy a nečekat na havarijní stav.

Občany bereme za partnery po celé volební období. Nejen v době těsně před volbami. Budeme pokračovat
v tom, co jsme už začali. Tedy v pravidelných debatách nad důležitými projekty nebo v pravidelných setkáních se starostou.

Ve vytipovaných bytových domech zavedeme domovníky. Budou styčnými důstojníky mezi radnicí a nájemníky. Budou kontrolovat úklid a pořádek nebo sami provádět drobné opravy.

Byty budeme přidělovat podle pořadníku, bez protekce. Zasadíme se o to, aby pro žadatele byly snadno dostupné informace o počtu bodů a jejich pořadí v seznamu.

Černoviny se už opět staly spíše místem politické propagace vedení radnice, chceme z nich zpátky udělat zpravodaj o tom, co se v Černovicích děje a zajímavostech o naší městské části.

Zřídíme poradenské místo pro úspory energií a dotace na snížení energetické náročnosti budov. Podpoříme instalaci fotovoltaických panelů na domy. Budeme také zachytávat vodu z obecních nemovitostí.

V Černovicích se máme fajn, ale chybí zde některé základní služby. Společně s vámi tyto služby definujeme a budeme jim dávat přednost při pronájmech obecních prostor. Začneme pracovat na vybudování „Domu služeb“ v některém z objektů městské části.

Zasadíme se o zlepšení kvality obědů v černovických školách.