Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Bydlení a služby občanům


Opravíme byty

Při správě bytových domů chceme vyjít z důkladného zmapování současného stavu a naplánování oprav.
Zaměříme se i na oblasti (např. Spodní sídliště), kam se v posledních letech příliš neinvestovalo. Opravy a údržba se nesmí zúžit na pouhé nákladné výměny bytových jader, je třeba průběžně provádět i menší zásahy a nečekat na havarijní stav.


Diskuze místo arogance

Občany bereme za partnery po celé volební období. Nejen v době těsně před volbami. Budeme pokračovat
v tom, co jsme už začali. Tedy v pravidelných debatách nad důležitými projekty nebo v pravidelných setkáních se starostou.


Domovníci

Ve vytipovaných bytových domech zavedeme domovníky. Budou styčnými důstojníky mezi radnicí a nájemníky. Budou kontrolovat úklid a pořádek nebo sami provádět drobné opravy.


Přidělování bytů

Byty budeme přidělovat podle pořadníku, bez protekce. Zasadíme se o to, aby pro žadatele byly snadno dostupné informace o počtu bodů a jejich pořadí v seznamu.


Z Černovin opět uděláme zpravodaj o dění v městské části

Černoviny se už opět staly spíše místem politické propagace vedení radnice, chceme z nich zpátky udělat zpravodaj o tom, co se v Černovicích děje a zajímavostech o naší městské části.


Poradíme Vám, jak ušetřit na energiích

Zřídíme poradenské místo pro úspory energií a dotace na snížení energetické náročnosti budov. Podpoříme instalaci fotovoltaických panelů na domy. Budeme také zachytávat vodu z obecních nemovitostí.


Zajistíme chybějící služby

V Černovicích se máme fajn, ale chybí zde některé základní služby. Společně s vámi tyto služby definujeme a budeme jim dávat přednost při pronájmech obecních prostor. Začneme pracovat na vybudování „Domu služeb“ v některém z objektů městské části.


Zdravé obědy

Zasadíme se o zlepšení kvality obědů v černovických školách.

Přejít k navigační liště