Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Areál, kde se lidé zdraví

Mnozí z vás se ptají na to, co se děje kolem Areálu zdraví. Pokusím se teď vykreslit svůj osobní pohled na celý vývoj. Černovice nemají mnoho míst, kde by se dalo setkávat, sportovat či bavit se. Jedním z nich je právě tento areál na ulici Kneslova.

Když jsem se stal starostou, tak jsem si jako jednu ze svých priorit stanovil
to, aby areál opět začal sloužit podle toho, jak se jmenuje, tedy především sportu. Areál měl pronajatý od roku 2012 do roku 2027 dlouholetý zastupitel Jiří Novotný. Nebudu teď komentovat, zda dodržel vše, co slíbil v roce Bohužel ale přestal plnit zásadní podmínku smlouvy, a to provozování
sportoviště umístěného v areálu.

V roce 2020 pan Novotný prodal závod společnosti Cerzata. Prodej závodu znamená, že na novou firmu přešla všechna práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy. Musím zde zdůraznit, že šlo pouze a jenom o dohodu pana Novotného a nových nájemců. Rada městské části vzala pouze tuto informaci na vědomí.

Najednou se během léta 2020 ukázalo, že když se chce, tak to jde. V areálu se opět začal hrát tenis a nohejbal, svoji činnost zde zahájila tenisová škola, došlo k celkové kultivaci prostředí. V létě se zde konalo letní kino a děti se mohly osvěžit v bazénu. V zimě se přesunulo kluziště do prostoru před pódiem a mohu se jen usmívat nad řečmi o špatném hospodaření. Finanční výsledky kluziště byly v sezóně 2020/21 i přes složitou covidovou situaci nejlepší za posledních sedm let. Přesun kluziště také znamenal, že odpadlo každoroční pravidelné poničení tenisových hřišť, která pak bylo nutné nákladně opravovat.

Noví nájemci měli velké plány a chtěli rychle vylepšit venkovní i vnitřní pro
středí. S plány rozvoje jsme jako vedení radnice byli seznámeni, ale bohužel v některých ohledech byly změny příliš rychlé a nečekalo se na potřebná písemná povolení. Tyto vzniklé problémy jsme se snažili řešit a v květnu 2021 jsme byli blízko dohodě, která by vyřešila plánované a tolik potřebné investice do areálu, které byli noví nájemci ochotni vynaložit. Jsem si vědom toho, že z procesního hlediska zde došlo k chybám, ale mou snahou bylo vždy vyřešit situaci tak, aby z ní měli prospěch klienti areálu, tedy občané Černovic.

Po našem odvolání zvolilo nové vedení cestu dalších jednání, drahých právních analýz a následně podání výpovědi. Na to mají jistě právo, ale nemyslím si, že to je situace, která by areálu prospěla.
V tuto chvíli se už skoro na rok zastavil rozvoj celého areálu, a to je podle mě to nejhorší, co se mohlo stát.
Mohu vám slíbit, že pokud dostanu vaši důvěru, budeme vše rychle řešit a areál zůstane místem setkávání, místem, kam se chodí za zábavou a sportem a ne pouze za alkoholem.

Ing. Ladislav Kotík, lídr Společně pro Černovice

Přejít k navigační liště