Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Potřebují Černovice dopravní hřiště?

Rok se s rokem sešel a blíží se nám Vánoce. Ty letošní přinášejí i Černovicím dárek v podobě záměru města Brna vybudovat na travnaté ploše před Novou Mosilanou dopravní hřiště. Mělo by se financovat z fondu mobility, který podporuje výstavbu parkovišť a parkovacích domů, různá cykloopatření a další projekty. Odhadovaná cena je 10 milionů korun.

Není pochyb, že učit děti dopravní výchově je chvályhodné. Bylo by ale vhodné, aby o takto velké investiční akci byli informováni i občané. A aby měli možnost se vyslovit, zda je dopravní hřiště skutečně to, co v daném místě nejvíce potřebují.

Urbanistická studie dokončená v letošním roce navrhuje do této jediné větší volné plochy v Černovicích umístit to, co v naší městské části chybí – obchod, novou hasičku, služby, kulturní dům nebo například poštu, a propojit tak od sebe odříznuté části Starých a Nových Černovic. Tento návrh byl připravený k představení veřejnosti, aby mohli lidé sdělit své podněty a připomínky a aby se odstartovala diskuze o budoucím využití tohoto místa.

Otázkou zůstává i to, zda se jedná o hospodárné využití prostředků. Kromě vybudování hřiště bude nutné zajistit i jeho dlouhodobou údržbu, aby se z něj, naproti východu ze záchytky, nestalo nevábné místo plné odpadků. Nebylo by v této době, která tak nepříznivě doléhá na všechny, lepší investovat peníze z fondu mobility spíš do řešení parkování nebo zlepšení cyklistické infrastruktury, například umožnění bezpečného pohybu cyklistů podél ulice Húskova od kruhového objezdu k ulici Kneslova? Své návrhy na další cykloopatření, která by vám zlepšila život, můžete psát do nově vzniklé facebookové skupiny Černovice Na Kole.

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a vzájemné komunikace.

Zastupitelé Společně pro Černovice

Přejít k navigační liště