Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Plevel trávník nenahradí

Některá černovická zeleň je zelená až moc. To často slyšíme i od mnohých z vás a opakovaně to řešilo také zastupitelstvo. Kde je zakopaný pes? Podle nás je těch zakopaných psů hned několik.

V první řadě je to nastavení výběrového řízení v roce 2016, které v podstatě vyřadilo malé firmy. Podmínkou bylo mít 15 zaměstnanců, vysokoškolsky vzdělaného arboretistu, vedoucího s vysokoškolským
vzděláním zahradnického či lesnického směru, poměrně rozsáhlé technické vybavení a další. Nelze se tedy divit, že se přihlásil jen jeden uchazeč, který byl také vybrán.
Druhým problémem je potom nedostatečná kontrola plnění smlouvy. Je v ní jasně dané, že tráva se má sekat, přesáhne-li 12 cm, a že má být hned po pokosení odstraněna. Firma je povinna průběžně shrabovat
listí (na podzim minimálně třikrát), z dlažby má odstraňovat plevel. Také má povinnost vést pracovní deník, který slouží k evidenci vykonaných prací, a na základě zápisu v něm má firma do 24 hodin provést nápravu. Smluvně se tedy zdá vše v pořádku, ale realita je jiná. Nezbývá tedy než se ptát, jak je plnění smlouvy černovickou radnicí kontrolováno.
Samostatnou kapitolou jsou potom plochy, které městské části nejsou svěřeny. V takovém případě si radnice myje ruce a říká „to ne my, to nemáme na starosti“. Formálně je to pravda, ale starostí starosty
a místostarostů je už dle základu slova označujícího jejich funkci starat se o naši městskou část. Někdy třeba stačí jen zaurgovat příslušnou instituci.
Že to funguje, dokládá následující příběh. V červenci dorostl plevelný laskavec na Štolcově ulici velkých rozměrů. Naše kandidátka Jana Františková po marném čekání na nějaký zásah napsala na Veřejnou
zeleň města Brna:
Dočetla jsem se na stránkách VZMB, že jste správce uličních záhonů, proto se zkouším obrátit na Vás.
Posílám pro ilustraci pár obrázků z naší ulice, která vypadá, že se zaměřuje zejména na pěstování plevele. Nejlepší klimatické podmínky patrně jsou v prostřední části. Soudě podle nově osázených hezkých záhonů
v jiných částech města to není úmyslem VZMB. Proto se ptám, jak lze dosáhnout nápravy.
Po rekonstrukci ulice před několika lety byly záhonky osety travou, ale už rok nato se tam ve velkém objevil myší ječmen a situace se rok od roku zhoršuje. Při údržbě se to občas poseká, ale to není řešení. Někteří obyvatelé situaci řeší vlastním přičiněním, ale celkový dojem z ulice je jako na obrázcích, protože
ne každý má čas a chuť dělat práci, za kterou nezodpovídá.
Na základě dopisu se vzhled trávníků obratem změnil.
Příběh má tedy šťastný konec. Myslíme si však, že by občané neměl suplovat práci radnice. Budeme proto důsledně kontrolovat práci firem najímaných městskou částí.

Přejít k navigační liště