Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Diskuze místo arogance

Občany bereme za partnery po celé volební období. Nejen v době těsně před volbami. Budeme pokračovat
v tom, co jsme už začali. Tedy v pravidelných debatách nad důležitými projekty nebo v pravidelných setkáních se starostou.

Přejít k navigační liště