Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Opravíme byty

Při správě bytových domů chceme vyjít z důkladného zmapování současného stavu a naplánování oprav.
Zaměříme se i na oblasti (např. Spodní sídliště), kam se v posledních letech příliš neinvestovalo. Opravy a údržba se nesmí zúžit na pouhé nákladné výměny bytových jader, je třeba průběžně provádět i menší zásahy a nečekat na havarijní stav.

Přejít k navigační liště