Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Obyvatelé obecních bytů si připlatí

Koaliční zastupitelé schválili navýšení ceny nájemného v obecních bytech, a to o celých 20 %. Rozhodli se pro maximální zvýšení možné podle občanského zákoníku. Například u 60metrového bytu tak od 1. 2. 2022 stoupne měsíční platba o téměř 800 Kč. Ačkoli musím souhlasit, že rostoucí ceny a potřeby finančních zdrojů na opravy domů a bytů je třeba promítnout do výše nájemného, takto vysoké skokové navýšení není zrovna ideálním řešením.

Bohužel jsme byli jako opoziční zastupitelé přizváni k jednání až ve chvíli, kdy už bylo zvýšení schváleno radou, a bylo nám předloženo jako hotová věc. To nám mimochodem připadá jako velice zvláštní představa o diskuzi, navíc od koalice, která v předvolebních programech houfně slibovala, že nájmy zvyšovat nebude. Navíc jsme čekali představení alespoň orientačního výčtu oprav a rekonstrukcí bytového fondu, které se budou za vybrané peníze v příštích letech realizovat, ani toto však vedení radnice nebylo schopné prezentovat.

Za nás by bylo výrazně lepším řešením navýšení nájemného v přiměřené výši a zahrnutí inflačních doložek, tak jak jsou součástí nově uzavíraných smluv. To by znamenalo, že by se nájemné zvyšovalo ročně podle výše inflace v České republice. Zvyšování by bylo postupné, předvídatelné a znamenalo by pro domácnosti mnohem menší finanční zátěž. Cílem by také mělo být, aby měli všichni nájemci stejné podmínky, neboť současný systém je poněkud nespravedlivý. Skokové navýšení bohužel tuto situaci vůbec neřeší a rozdíly v nájemném u starých a nově uzavíraných smluv se tedy budou i nadále zvětšovat.

Pro některé nájemce může být takové zvýšení likvidační. Pokud se ocitnete v takovéto situaci, pomoci mohou například i sociální dávky. Nabízí se hned dvě, a to příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Informaci, zda máte na tuto dávku nárok, vám poskytnou úřady práce. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo přislíbeno, že pomůže i sociální odbor ÚMČ.

Přejít k navigační liště