Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Petice za vybudování černovického centra

Městské části Černovice v současné době chybí přirozený střed, který by plnil funkci návsi či náměstí. Veřejný prostor tohoto typu podporuje upevňování sociálních vazeb, vytváří pocit sounáležitosti a rozvíjí vztah občanů k místu, kde žijí.

V naší městské části chybí prostranství, kde se dá nerušeně posedět s dostupností alespoň základních služeb, jako je občerstvení či toalety, a kde je zároveň možné kulturní či sportovní vyžití pro širokou veřejnost bez omezení věku.

Domníváme se, že park Řehořova je pro vznik tohoto místa ideálním, což prokázala návštěvnost a oblíbenost zde pořádaných akcí (jarmarky, dětské dny atp.).

Připravili jsme proto petici, jejímž cílem je podpora záměru vybudování černovického centra. Petice bude předána Radě a Zastupitelstvu městské části Brno-Černovice a současnému či budoucímu vedení Černovic může pomoci při zdůvodnění potřebnosti tohoto záměru.

Petici si můžete stáhnout zde.

Přejít k navigační liště