Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Petice za vybudování černovického centra

Městské části Černovice v současné době chybí přirozený střed, který by plnil funkci návsi či náměstí. Veřejný prostor tohoto typu podporuje upevňování sociálních vazeb, vytváří pocit sounáležitosti a rozvíjí vztah občanů k místu, kde žijí. V naší městské části chybí prostranství, kde se dá nerušeně posedět s dostupností alespoň základních služeb, jako je občerstvení či toalety, a kde je […]

Read More…

Přejít k navigační liště