Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Máme 695 podpisů! Můžeme společně kandidovat pro Černovice

Na podporu naší kandidátky jsme sesbírali celkem 695 podpisů občanů Černovic a můžeme se tak společně pokusit o změnu v Černovicích. Během sbírání podpisů jsme měli možnost se setkat a debatovat s občany Černovic v ulicích i na našich snídaních na nábřeží, u Alberta, ve Starých Černovicích a na dolním sídlišti. Společně jsme také uklidili […]

Read More…

O čistotě a pořádku v Černovicích

Ekologie a životní prostředí v dřívějších dobách byly vnímány jako samozřejmost, věc, která se nemusí řešit, příroda si pomůže sama. Hlavní priority byly kolik vytěžíme uhlí, kolik vyrobíme železa, elektřiny a podobně. Do řek se vypouštěly odpady z továren, měst a dalších menších obcí. Od roku 1989 nastal zlom díky společenským změnám, které se v naši zemi udály. Začaly se rušit staré […]

Read More…

Vynášení Morany

Černovické sdružení uspořádalo ve spolupráci s kolegy z městských částí Brno-střed a Brno-sever tradiční vynášení smrtek. Aktivně se zapojili i kandidáti uskupení Společně pro Černovice. Asi 20 černovických účastníků nejdříve připravilo samotnou smrtku a poté se společně vydali na Černovické nábřeží. Tam jsme se smrtkami a tím i zimou, která ten den zasazovala své poslední […]

Read More…

Petice za vybudování černovického centra

Městské části Černovice v současné době chybí přirozený střed, který by plnil funkci návsi či náměstí. Veřejný prostor tohoto typu podporuje upevňování sociálních vazeb, vytváří pocit sounáležitosti a rozvíjí vztah občanů k místu, kde žijí. V naší městské části chybí prostranství, kde se dá nerušeně posedět s dostupností alespoň základních služeb, jako je občerstvení či toalety, a kde je […]

Read More…

Přejít k navigační liště