Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

O čistotě a pořádku v Černovicích

Ekologie a životní prostředí v dřívějších dobách byly vnímány jako samozřejmost, věc, která se nemusí
řešit, příroda si pomůže sama. Hlavní priority byly kolik vytěžíme uhlí, kolik vyrobíme železa, elektřiny a podobně. Do řek se vypouštěly odpady z továren, měst a dalších menších obcí.
Od roku 1989 nastal zlom díky společenským změnám, které se v naši zemi udály. Začaly se rušit staré nerentabilní výrobní provozy, začali jsme se o přírodu a o své okolí více starat. Nebylo již na prvním místě splnění hospodářského plánu pětiletky. Na obnovu životního prostředí bylo těch kroků hodně, mezi ně patří
i zapojení se do celosvětové akce Ukliďme svět a u nás Ukliďme Česko. Tato akce je pořádána hlavně na jaře, když ze sněhu po zimě vykoukne nepořádek. I my, SPOLEČNĚ PRO ČERNOVICE se zapojujeme do obnovy životního prostředí. Jsme skupina lidí odhodlaná pro čistotu kolem sebe hodně udělat. A to není jediný náš cíl. Proto jsme se rozhodli uspořádat úklidovou akci mimo celostátní akci UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Zvolili jsme si místo úklidu – bránu do Černovic, to je okolí mostu přes ulici Ostravskou mezi ulicemi Turgeněvova a ulicí Nezamyslova, most spojující dvě brněnské městské části Černovice a Židenice. Toto místo působí velmi neutěšeně, často zde pobývají lidé bez domova, kteří zde shromažďují velké množství odpadků. Na pomoc nám přišli nejenom občané Černovic, ale i Židenic. Za pouhé dvě hodiny jsme nasbírali celý kontejner různého odpadu a kdybychom tu měli ještě jeden, tak bychom ho za další dvě hodiny naplnili také. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným brigádníkům za dobře odvedenou práci a rovněž pracovníkům černovické radnice, že nám zajistili kontejner.

Miroslav Jursa

Přejít k navigační liště