Žijeme v Černovicích, žijeme pro Černovice a chceme, aby se vám i nám žilo co nejlépe

Co jsme už dokázali?

Naše působení na radnici bylo bohužel kratší než volební období. Přesto se nám povedlo změnit dost věcí, o nichž si myslíme, že pozitivně změnily fungování Černovic a budou přínosem pro všechny jejich obyvatele i do budoucna.

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ NA ZVĚŘINOVĚ
Nečekali jsme, jak to dopadne a požádali o rychlé připojení lokality Zvěřinova, Tržní, Klíčova k systému rezidentního parkování.
Jinak by se po zavedení modrých zón na Křenové stalo z těchto ulic jedno velké parkoviště pro přespolní. Z ohlasů obyvatel soudíme, že to byl krok správným směrem.

REVITALIZACE ZELENĚ VE SPODNÍM SÍDLIŠTI, ROZŠÍŘENÍ LESOPARKU
A ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ALBERTEM
Většina zeleně ve Spodním sídlišti pochází z doby, kdy sídliště vznikalo. Díky dotacím prošla zeleň na tomto sídlišti omlazovací kúrou a navíc zde vznikly nové cestičky, přibyly lavičky a upravil se prostor před samoobsluhou a Černovickým šenkem. Také oblíbený černovický
Lesopark zvětšil svoji výměru téměř o polovinu. Dlouhodobě nevzhledný prostor před Albertem se právě proměňuje na parčík, v němž bude příjemné posedět.

EKONOMICKÁ STABILIZACE A PRONÁJEM SOCIÁLNÍHO DOMU
Provoz Sociálního domu představoval pro černovickou radnici velkou ekonomickou i byrokratickou zátěž. Jak se ukázalo, byl v dlouhodobé ztrátě v řádu stovek tisíc korun ročně. V roce 2021 došlo ke změně celé koncepce s vědomím, že provozovat ekonomické činnosti by měly především soukromé subjekty. Kuchyně s jídelnou byly pronajaty a nadále slouží občanům Černovic.

OVOCNÝ SAD TURGENĚVOVA
Na poli nad sídlištěm Turgeněvova vyrostl unikátní ovocný sad. Pro obyvatele tohoto sídliště tak vznikl prostor, který bude do budoucna, až stromy vyrostou, určitě atraktivní možností pro procházky a trávení volného času. O to víc potěší, že je v plánu sad rozšiřovat. Škoda jen, že se radnice rozhodla prozatím sad zcela uzavřít pro veřejnost.

KRUHOVÝ OBJEZD
Podařilo se nám v poslední chvíli ovlivnit dlouho plánovaný projekt úpravy kruhového objezdu u Psychiatrické nemocnice. Byly doplněna a změněna skladba stromů, přibyly lavičky a změnilo se dláždění. I díky tomu není tento prostor jen dopravní stavbou, ale také veřejným prostorem, na který naváže upravený Park Řehořova. Jen škoda těch stromů uprostřed.

BYTOVÁ JÁDRA
Podařilo se realizovat výměnu bytových jader v posledním zbývajícím bloku na ulici Krausova a vysoutěžit projekt na jejich výměnu na ulici Turgeněvova.

DIVADLA PRO DĚTI A LETNÍ KINA
Kulturní program Černovic obohatila nedělní divadelní představení pro děti v Kulturním domu U Lípy a letní kino v Areálu zdraví na Kneslově.

INFORMOVANOST OBČANŮ
Proměnili jsme Černoviny v noviny, které si kladly za cíl informovat o dění v naší městské části, její historii a osobnostech, které zde žily či žijí. Ze sociálních médií zmizely příspěvky s osobním zabarvením.
Snažili jsme se otevřít radnici tak, aby byla její návštěva občanům příjemnější – třeba tím, že jsme zrušili dostupnost nejvyššího patra, kde sídlí vedení, pouze po

A rozhodně jsem nezaháleli ani před rokem 2019 a našim působením na radnici. Podařily se mimo jiné tyto kroky:

Na sídliště Kaménky proběhla architektonická soutěž

Naši kandidáti se aktivně zajímají o dění kolem sídliště Kaménky. Společně s Hanou Dynkovou a dalšími aktivními občany ze Sdružení obyvatel Havraní dosáhli toho, že soud zrušil navýšení indexu podlažní plochy. Město se tak následně rozhodlo vypsat na celou oblast architektonickou soutěž. Zastupitelé Ladislav Kotík, Marie Slavíčková a Daniel Smrček také jako jediní nehlasovali pro schválení výstavby sídliště společností IMOS. Tato výstavba, která počítala pouze s jedním výjezdem na ulici Charbulova, by měla pro naši městskou část fatální následky. Naši kandidáti aktivně sledují další vývoj kolem sídliště Kaménky.

Rozproudění komunitního života v Černovicích

Velká část našich kandidátů se zapojila do činnosti Černovického sdružení. Černovické sdružení vzniklo před pěti lety a od té doby v Černovicích zorganizovalo přes 140 akcí, které propojují černovické občany mezi sebou, a seznamují je s historií i současností místa, kde žijí.

Zastavení prodeje pískovny

V roce 2014 tehdejší vedení radnice navrhovalo prodej černovické pískovny. Naši zastupitelé vyvolali diskuzi na toto téma, pozvali občany na zasedání (zápis ze zasedání) a dosáhli toho, že nakonec byla jako cesta zvolena revitalizace společnosti, která dnes přináší do rozpočtu městské části finance, jež lze využít na další rozvoj Černovic.

Natáčení video záznamů ze zasedání zastupitelstva

V rámci snahy o větší transparentnost jsme usilovali o natáčení záznamů přenosů ze zasedání zastupitelstva MČ. Navrhli jsme příslušnou změnu jednacího řádu, která nebyla akceptována. Proto jsme požádali o povolení Úřad pro ochranu osobních údajů a zastupitelstva začali natáčet vlastními silami. Věříme, že i to přispělo ke změně stanoviska současné koalice, která od prosince 2016 již video záznam zajišťuje.

Zveřejňování veřejných zakázek

Lídr kandidátky Ladislav Kotík ještě ve funkci místostarosty zavedl v roce 2013 zveřejňování všech zakázek nad 40 000 Kč. Tento transparentní systém se udržel až dodnes.

Oživení brněnských nábřeží

Ladislav Kotík, Silvie Sanža a další členové našeho týmu organizují každoroční festival Překročme řeku. Vydali mapu památek, připravili výstavu o nábřeží a vzdělávací program pro základní školy.

Přejít k navigační liště